دسته: بخش اطلاعاتی فروشگاه بیستینو

بخش اطلاعاتی فروشگاه بیستینو

این محیط مجازی برای تبادل اطلاعاتی در راستای سیاستهای فروش فروشگاه اینترنی بیستینو است. در این بخش مواردی که به نظر کارشناسان مفید هستند و برای خرید بهتر، دقیقتر و کم اشتباه تر مناسبند برای شما بیان می شوند. پس از اطلاعات مفید خود مارا محروم نسازید.

در این اتاق اطلاعات ما دانش و اطلاعاتی که در طی سالیان در بخش فروش بدست آوردیم را در اختیار شما میگداریم.

در این نوشته ها به دنبال چه هستیم؟

  • کمک برای خرید درست با اطلاعات دقیق
  • بیان غلطهای مصطلحی که در زمینه مواد شوینده در جامعه بوجود آمده
  • قرار دادن اطلاعات درباره روش استفاده از مواد شوینده
  • ذکر نکات برای کارایی و استفاده بجای مواد شیمیایی
  • جلوگیری از خطرات ناشی از ترکیب شوینده ها
  • ایجاد یک حاشیه اطلاعاتی امن برای استفاده مطمئن تر و انتخاب صحیح
  • آشنا شدن با انواع اصطلاحات و نوشته های نا آشنا روی محصولات
  • نحوه بکارگیری از انواع مایه های لباسشویی و انواع پودرها
  • معرفی شرکتهای تولیدی و اطلاعات مختصری درباره تاریخچه آنها