جرمگیر چیست؟

جِرم چیست و جرمگیر چیست؟ اولین سوالی که میتوان پرسید این است که اصلا جِرم چیست؟ جرم به 4 نوع متفاوت است.

  1. باکتریها
  2. ویروسها
  3. قارچها
  4. تکیاخته ها

جرم در جاهایی تشکیل می شود که محل تردد زیاد باشد و یا هر جا و یا سطحی که مکررا لمس شود.

حال سوال اصلی بعد از این نکاتی که ممکن است برای شما پیش بیاید ایت است که آیا منظورما از جرمگیر همان رسوب زدا ها مانند “محلول جرمگیر من” است یا خیر. جرمگیر از لحاظ علمی به محلول شیمیایی که حاوی ترکیباتی است که برای از نابودی موارد فوق موثر است و تا حدامکان آن هارا از بین میبرد. پس اگر دست شما آلوده به باکتری و قارچ باشد فقط با شست و شوی آب خالی و یا آب صابون از بین نمیروند. باید از موادی مانند آب ژاول، اسپری های الکلی و یا موادی که جرم و باکتری را می کشند استفده کنید. به شستو شوی دست با آب و آب و صابون تمیز کردن میگویند نه جرم زدایی.

حال فهمیدیم که جرمگیر در اصطلاح بازار شوینده متفاوت از منظر علمی است. ما در بازار مواد سوینده وقتی جرمگیر میخریم درواقع مایع رسوب زدای قوی خریدیم که کار جرمگیر ها با تعریف علمی را هم انجام میدهد و حاوی مواد خورنده و اسیدی بسیاری برای از امحاء سختی آب و رسوبات است. در تعریف علمی جرمگیر همان سفیدکننده ها در بازار مواد شوینده است و جرمگیر ها همان خورنده های اسیدی برای رسوبات!

رسوب زدایی و جرمگیری در چه زمان و مکانی؟

قبل از هر نکته لازم به ذکر است که برای استفاده از این مواد شیمیایی حتما از دستکش و ماسک استفاده کنید و از ترکیب محلول های شیمیایی جدا خود داری کنید. حال این نکات مارا به این نتیجه میرساند که برای تشکیل نشدن رسوبات سخت لازم است که با سفیدکننده ها رسوبات رو قبل از سخت شدن مداوم و مکرر از بین ببریم. اگر رسوبات سخت شد چه کار کنیم؟!

قبل از تشریح این نکته را بگوییم که، استفاده از جرمگیرها (در اصطلاح بازار مواد شوینده یا همان رسوبزداهای قوی و اسیدی). باعث نابودی سنگ و سرامیکهای براق خانه شما می شود. چرا که این مواد اسیدی سیقل و لعاب آن را میخورد و آن را به مرور کدر میکند. در نتیجه یک کفپوش با سطح زبر و رنگ مرده تحویل شما میدهد.

توصیه همکاران بیستینو این است که درمان پیش از ابتلا بسیار موثر تر است. همواره هفته ای یک بار برای گندزدایی و از بین بردن رسوبات و اجرام با محلول سفیدکننده محل مورد نظر را جرمگیری کنید. با این کار از ابتلا به اجرام سخت جلوگیری کردید و محیطی تمیز و سالم بدون باکتری و جرم برای تردد و استراحت دارید:) محلولهای سفید کننده به سطح سیقلی و لعاب کفپوش شما صدمه ای نمیزنند.

نکته پایانی “برای استفاده از محلولهای شیمیایی به طور کلی بهتر است آن را با آب مخلوط کنید خصوصا روبزداها و سفیدکننده ها”